ВЪЗПИТАНИЕ И МОРАЛ В XXI ВЕК

СИМПОЗИУМ
ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ ОТ 1-ВИ ДО
12-ТИ КЛАС В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ НА МОН
          20 НОЕМВРИ 2018, СОФИЯ, ЗАЛА „ЕВРОПА” В СГРАДАТА НА КНСБ        
ОРГАНИЗАТОРИ: 


                     
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ – СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА
КАТЕХИЗИЧЕСКОТО И РЕЛИГИОЗНОТО ОБУЧЕНИЕ


     
           
ФОНДАЦИЯ „ДАРБИ”
СЪОРГАНИЗАТОРИ:
ПРОГРАМА:
20 ноември (вторник)
9:30 часа – Регистрация
10:00 часа – Откриване  Проф. д-р Божидар Андонов – БФ на СУ „Св.
Климент Охридски”
10.10 часа – Предметът „Религия” в обучението от 1-ви до
12-ти клас в контекста на   
                       
новите концепции и учебни програми на МОН
Лектор:      г-н Коста Костов – Главен експерт в МОН – дирекция „Съдържание на
                                  училищното и предучилищното
образование
10.30 часа   
Дискусия 
10.45 часа –Представяне на учебните програми по „Религия“ от
1 до 12 клас
                       
(А) Учебната програма „Религия 
християнство (православие)”
Лектор:        Доц. д-р Магдалена
Легкоступ
– ПБФ
„Св.св. Кирил и Методий“ В. Търново
                        (Б) Учебната програма „Религия  – неконфесионално”
Лектор:        Проф. д-р Божидар
Андонов
– БФ на СУ
„Св. Климент Охридски
                       Доц. д-р Иван Колев – ФФ на СУ „Св. Климент Охридски
                      
(В) Учебната програма „Религия – ислям”
 Лектор:
       Проф. д-р Жоржета Назърска от УниБИТ/София
11.15 часа   
Дискусия 
11.35 часа    Кафе –
пауза
11.50 часа     Допълнителна
квалификация  на учители/педагози с
възможността
                       да
преподават освен основния си предмет и предмета „Религия”
Лектори:      Проф. д-р Александър Омарчевски – Декан на Богословския факултет 
                        при СУ „Св. Климент
Охридски” и
                        г-жа Емилия Тошева – Държавен експерт – дирекция „Квалификация и
                        кариерно развитие”  на МОН
12.15часа    Дискусия 
12. 45 часа      Учебници, учебни помагала за предмета
„Религия” и процедури за
                           одобрение на авторски екипи към
издателствата
Лектор:         г-жа Пенка Иванова от МОН – дирекция
„Учебници и училищна  
                       документация”
13.10 
часа    Дискусия 
13.30 часа      Закриване
на симпозиума

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *