Проект „България и Норвегия пеят!”

 Проект „България и Норвегия пеят!”

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ
BGCULTURE-2.001-0029-C01 „България-Норвегия пеят!“, осъществяван с
финансовата подкрепа на програма РА14„Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021г., фондация „Дарби“ обявява
процедура за избор на изпълнител с публична обява с предмет:

 „Закупуване на ДМА, необходими за реализиране на културните събития по проект BGCULTURE-2.001-0029-C01 „България-Норвегия пеят“ с обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: Закупуване на дигитално пиано – 1 бр.; активна тонколона – 2 бр.; мониторна колона – 1бр.; миксер – 1 бр.; безжичен микрофон – 2 бр.; стойка за тонколона – 2 бр.; стойка за микрофон – 2 бр.; стойка за пиано – 1 бр.; калъф за пиано – 1 бр.; слушалки – 1 бр.; кабели и конектори – 1 бр. комплект.

Обособена позиция 2: Закупуване на професионален фотоапарат- 1 бр. и професионална видеокамера- 1 бр.

Документацията за участие в процедурата може да откриете на следния

линк:

https://drive.google.com/drive/folders/1RfP4M9WZyKdoJ_YwI-Nw79GcXRHk0jNK

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *