КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЪЗПИТАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ. ИЗГРАЖДАНЕ НА МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ ЧРЕЗ РЕЛИГИОЗНО ОБРАЗОВАНИЕ”

На 19.04.2016 г. от 10ч.  в х-л ”Балкан”, гр. София, се проведе конференция на тема: „Възпитание в българското училище. Изграждане на морални ценности и национална идентичност чрез религиозно образование”. Организатор на конференцията е Фондация „ДАРБИ”, с Управител г-жа Бистра Илиева, която вече почти десет години се грижи за духовното и нравственото възпитание на нашите деца и техните таланти. Конференцията бе проведена  с подкрепата на Центъра за изследване на катехизичното и религиозно обучение към Богословския факултет на СУ, в лицето на проф. д-р Божидар Андонов и доц. Костадин Нушев, с личната ангажираност  на  проф. дпн Албена Чавдарова от Факултета по Педагогика на СУ, проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, Ръководител на Катедра теория на възпитанието на СУ, както и на община Кюстендил.

Конференцията беше открита с молитва и с църковно – славянски песнопения на хора на Националната гимназия за древни езици и култури, под ръководството на диригент Даниел Иванов. Основната тема на конференцията бе изучаването на предмета Религия в училище, като необходимост и основополагащ фундамент при възпитанието на учениците в морал и национална идентичност. Темата предизвика огромен обществен интерес, присъстваха над 160 участници. Самата конференция беше научно – практическа. Състоя се от две части. Водещ и модератор на първата част на конференцията беше д-р Горан Благоев, историк, журналист и телевизионен водещ на предаването „Вяра и общество” по БНТ. 
Г-жа Бистра Илиева, Управител на Фондация ”ДАРБИ” приветства участниците в конференцията. Приветствие поднесе Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил, който предаде и Благословията на Негово Светейшество Неофит – Патриарх Български и Митрополит Софийски. Приветствие от името на г-н Диян Стаматов, зам.- министър на образованието и науката, прочете г-н Коста Костов, гл.експерт в Дирекция “Образователни програми и образователно съдържание” в Министерството на образованието и науката. Доклади по темата изнесоха: проф. дпн Албена Чавдарова от Факултета по педагогика на СУ с доклад на тема „Възпитанието в училище – исторически аспекти”, която обхвана възпитанието в България от Освобождението до 1944 / 1945 г.. Проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, Ръководител на Катедра Теория на възпитанието на СУ, с доклад на тема „Възпитанието в съвременното българско училище – проблеми и перспективи “, като представи информация и статистика, според която отношението към „възпитанието” в училище не е на дневен ред.  Въпросът за възпитанието е злободневен и много актуален. Нашето училище не трябва само да образова, а и да възпитава. Този проблем трябва да бъде ясно подчертан и към него да се подходи с подобаващи действия. Учителите трябва да се мотивират не само да обучават, но и да възпитават, това трябва да бъде зададено и в държавните образователни изисквания. 
Доклад на тема „Религиозното обучение и възпитание в днешното ни училище” изнесе проф. д-р Божидар Андонов преподавател по Религиозна педагогика в Богословския факултет на СУ и Людвиг–Максимилиян-Университет в Мюнхен . От името на Министерството на образованието и науката становище относно съвременната законова рамка за учебно-възпитателните процеси, стандартите и програмата по предмета Религия в училище,  изказа  г-н Коста Костов, гл.експерт в Дирекция “Образователни програми и образователно съдържание” към МОН. От неговото изказване стана ясно, че учебният предмет Религия влиза в задължителноизбираемата подготовка в новите учебни планове. Според г-н Костов  трябва да има ясни стъпки за въвеждането на този предмет, трябва да се изработят учебна програма и учебник по Религия, одобрени от МОН, като добре би било този учебник да е безплатен. Уведоми, че се създава Експертен съвет по Религия към МОН.
Кметът на община Кюстендил, г-н Петър Паунов представи своя проект , който вече няколко години работи успешно – въвеждането на Религия в детските градини и училищата в общината.
Водещ на втората част на конференцията – дискусия, беше доц. Костадин Нушев от Богословски факултет на СУ. В дискусията взеха участие Негово  Високопреосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп от Видинска Света митрополия; Ралица Базайтова, гл. експерт от Министерство на културата на РБ;  д.ик.н.Янка Такева, Председател на Синдиката на българските учители; Ваня Станчева, старши експерт от РИО София – град; протойерей  Кирил Попов, храм „Света Неделя”; Детелина Симеонова, Председател на Сдружение „Гражданско общество за Добрич”; доц.д-р Магдалена Легкоступ от Православния богословски факултет на ВТУ; Янка Кметска, Директор на СОУ „Хр. Ботев”, гр. Септември, учители и общественици. Беше поставен въпроса за кадрите, които ще обучават децата по Религия. Стана ясно, че в Богословски факултет към Софийския университет се провеждат курсове за преквалификация на начални учители и такива от другите дисциплини. Ще се публикуват списъци на завършилите квалифицирани преподаватели по Религия.
В дискусията се обърна се внимание на  зачестилите прояви на насилие и агресия сред децата в училище, девалвират нравствени ценности, изгубена е вярата в доброто. Учители и директори споделиха колко деца изучават Религия в момента при тях, какви трудности срещат и как ги преодоляват. Всички участници бяха единодушни, че трябва да се положат основите на разбиранията за морал, да се избегне пошлостта, негативизма и отчуждението у децата, да ги изслушваме и напътстваме. А всичко това би могло да стане с изучаването на предмета Религия. Така децата и подрастващите ще могат да се запознаят с празниците, с обичаите, да станат по-добри, да помагат на другите, да се научат на честност, обич към ближния, толерантност, съпричастност и родолюбие. Кметове и директори бяха мотивирани и изявиха желание да въведат предмета Религия и в техните учебни заведения. 
Предметът Религия трябва да бъде добре промотиран. Да се разбере, че това не е Вероучение, а Религия с три модула: Християнство, Ислям и Етика. Предметът Религия да бъде равнопоставен с другите предмети в училище. Родителите на децата трябва да могат да вземат наистина информирано решение, дали детето им да бъде възпитавано в добродетели в преподаваните часове по Религия.  
Наложително е да се проведе кампания, която да разясни на обществото, че Религията е образование и възпитание, което дава възможност за опознаване на нашите традиции, на религиозната култура, и изграждане на национална идентичност.
На конференцията присъстваха представители на Светия Синод, Министерството на образованието и науката, Министерство на културата, представители на десет общини и на тринадесет Района от Софийска област, пет университета, тридесет и четири учебни заведения, представители на неправителствени организации, общественици, хора на изкуството, издатели и журналисти, студенти. Фондация „ДАРБИ” сподели, че това е първата от поредица конференции, тъй като само с общите усилия на всички, може да се работи за постигане на единна стратегия за възпитаване на новото поколение на България!
Повече информация за събитието и отзиви ще откриете на линковете по-долу:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *