До Общините и до представителите на учебни заведения – Призив от Фондация „Дарби”

ПРИЗИВ

УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ, ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ,

     Поздравяваме Ви с изминалия празник 24 май, който е един от най-почитаните празници, не само от хората, които професионално имат отношение към образованието и културата, а от всички българи, защото е израз на нашата идентичност, на творческия ни заряд, на силата на духовността, крепила ни в трудни времена! На този светъл и обичан от народа ни празник Ви пожелаваме здраве, светли дни и удовлетвореност от толкова отговорната Ви мисия – достойната защита и продължение на великото дело на светите братя Кирил и Методий. Честит празник!
Бихме искали да Ви информираме и да Ви запознаем с инициативата на Фондация „ДАРБИ” , която застава в подкрепа на възпитанието в българското училище.
Обединени от обща идея за възпитанието на децата в българското училище, ние от Фондация ”ДАРБИ”, заедно с Центъра за изследване на катехизичното и религиозно обучение към Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” в лицето на проф. д-р Божидар Андонов и доц. Костадин Нушев и с личната ангажираност  на  проф. дпн Албена Чавдарова и проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова от Факултета по Педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”, решихме да поставим на дневен ред наболялата тема за възпитанието на децата.
Заедно организирахме конференция на тема „Възпитание в българското училище. Изграждане на морални ценности и национална идентичност чрез религиозно образование”, която се проведе на  19.04.2016 г., в гр. София. Темата предизвика огромен обществен интерес, присъстваха над 160 участници. Сред тях имаше  представители на Светия Синод, Министерството на образованието и науката, Министерство на културата, представители на десет общини и на тринадесет Района от Софийска област, пет университета, тридесет и четири учебни заведения, представители на неправителствени организации, общественици, хора на изкуството, издатели и журналисти, студенти. Прилагаме резюме на конференцията (вижте прикачения файл).
Бихме искали да Ви запознаем с изводите от проведената конференция, като можем с увереност да заявим, че ще продължим да работим и лобираме за следното:
– изработване и утвърждаване на учебни програми по учебния предмет Религия;
– изработване, утвърждаване и издаване на учебници и учебни помагала;
– създаване на Обществен съвет по въпросите на възпитанието в училище;
– подготовка, квалификация и преквалификация на учителите по Религия, чрез    взаимодействие между МОН и университетите;
– създаване на база данни за обучени учители към Центъра за изследване на  катехизичното и религиозно обучение към Богословски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”;
– организиране и провеждане на информационна кампания с цел запознаване на родители, ученици, учители и обществеността с възможностите за изучаване на предмета Религия, неговото съдържание, ролята и значението му за формиране на християнските ценности у децата и младите хора;
– изграждане на по-ефективно взаимодействие между БПЦ, МОН и местната власт.
Като продължение на конференцията, Фондация ”ДАРБИ” и преподавателите от СУ ”Св. Климент Охридски”,  съвместно с Община Петрич, организира и осъществи първата дискусия по темата на общинско ниво. Кръглата маса се състоя на 17.05.2016 г. в гр. Петрич. Фондация “ДАРБИ” ще продължи да организира конференции и семинари по места, като вече има покани за провеждане на дискусии във Варна, Стара Загора и Ловеч.

Постигането на тези цели може да стане като се организира масирана кампания, която да информира обществото и най-вече родителите на децата, че да изучаваш Религия не е нещо остаряло, а тъкмо обратното. Добрите практики свидетелстват, че  деца, изучаващи Религия са станали по-добри, толерантни, че е намаляла агресията сред тях. Чрез тази информационна кампания трябва да променим обществената нагласа към предмета Религия, да стане положителна, за да можем да възпитаваме децата на България в морал и нравствени ценности, което да тръгне от семейството и продължи в учебните заведения.

Бихме искали да мотивираме и помолим всички Вас да допринесете за каузата, като предоставите информация на родителите на учениците, че съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.) учебният предмет Религия влиза в задължителноизбираемата подготовка на новите учебни планове. Моля, обърнете внимание на чл.76,  чл.87, чл.89, които отразяват възможността за изучаване на предмета Религия. (вижте прикачения файл)
Отправяме призив към Вас – бъдете активни, информирайте родителите, организирайте срещи с тях и местното духовенство по отношение на предмета Религия и необходимостта децата да го изучават. За да може да се изучава Религия, до края на тази учебна година подгответе и дайте на родителите в детските градини и училищата да попълнят заявления с желаещите деца да изучават предмета Религия, а след това представете съответните заявления в МОН.
Ние можем да съдействаме чрез препоръки на създадения вече Експертен съвет, а така също и да се срещнем с Министъра на образованието и науката – г-жа Меглена Кунева, за което ще се радваме ако ни предоставите следната информация:
– Изучава ли се в момента Религия във Вашето учебно заведение, колко деца го изучават и на каква възраст са?
– Ако не, бихте ли искали да има такъв учебен предмет във Вашето учебно заведение?
– Какъв е приблизителният брой на желаещите деца да изучават Религия?
Вярваме, че в бъдеще ще продължи ползотворното ни сътрудничество, за да научим децата да зачитат традициите и обичаите, да знаят що е морал и християнски добродетели,  да не забравят, че са българи. Само с общите усилия на всички нас ще можем да популяризираме изучаването на предмета Религия и ще можем да постигнем единна стратегия за възпитаване на новото поколение на България!
Ще се радваме да бъдем полезни и да Ви помогнем като Ви насочим в търсенето на учители по Религия, учебници и учебни помагала. Ако имате въпроси, пишете ни!
Желаем Ви здраве и до нови срещи!
С уважение,
г-жа Бистра Илиева
Управител на Фондация „ДАРБИ“
* Повече информация и достъп до документите: Концепция за обучение по учебния предмет „Религия” в общообразователното училище в Република България и Годишно тематично разписание на учебния материал по „Религия” за I – XII клас, на e-mail: foundation_darbi@abv.bg.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *