Мисия

Целта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Финансовия механизъм на Норвегия („Норвежки финансов механизъм“, “НФМ“) е сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в Европа. От тяхното създаване до момента те са подпомогнали изпълнението на хиляди проекти с участието на десетки хиляди лица, допринесли за постигането на тази цел. Изградени са устойчиви отношения и са постигнати конкретни резултати. Комуникацията е инструментът, чрез който се запознава обществото с реалните промени в живота на хората, които се постигат благодарение на Норвежкия финансов механизъм.