Проект „Милосърдие чрез познанието“ 2017/2018 година


 

 

 

 

След успешното приключване на първия проект „Милосърдие чрез познанието” през май 2017 г., същият проект стартира на 14 октомври 2017 г. за учебната 2017/2018 г., като продължи дейността на създадения и вече функиониращ от 2016 г. Православен детско-юношески културно-просветен център към Митрополитски катедрален храм „Света Неделя”- гр. София. Новата учебна година бе официално открита с тържествен  водосвет в храма и изпълнения на Младежка камерна формация „Гласовете на Орфей” под диригенството на г-жа Венеция Караманова. Проектът бе финансиран от фондация „Комунитас”, реализиран и координиран под ръководството на Църковното настоятелство на катедрален храм „Св. Неделя” и подкрепен от фондация ”Дарби”. Към Православния център бяха привлечени над 35 деца от 1-ви до 5-ти клас – ученици от 20 ИОУ „Тодор Минков” – гр. София. Те бяха обучавани на иконопис, четене и изучаване на Свещеното писание (Слово) и църковнославянски песнопения от изключително опитни, професионално подготвени и всеотдайни на инициативата преподаватели от същото училище. Основната цел на проекта бe да продължим да осигуряваме устойчиви познания у подрастващите, свързани с българските традиции, православните празници, православните църковни песнопения и спецификата на иконописта, да запознаваме децата с християнските и семейни добродетели, да възпитаме у тях нравствени ценности като: милосърдие, благотворителност и отговорност към обществото. Друга основна цел на проект „Милосърдие чрез познанието” – 2017/2018г.  бе включване на участниците от центъра към благотворителни кампaнии и инициативи, участие във фестивали, изложби дарителски кампании в подкрепа на хора в неравностойно положение. Православният културно–просветен център се превърна в място с широко отворени  врати за всички деца, чиито родители желаят да развиват таланта и личността им чрез обучения по иконопис, изучаване на църковнославянски песнопения и запознаване с православните църковни празници в допълнителни часове – извън училищната програма. Заложените в проекта дейности, чиято цел бе да се постигне духовното ограмотяване и обогатяване на подрастващите чрез познание на благотворителността и милосърдната дейност бяха широко застъпени в обучителния процес и съпътстваща го практика с акценти:  да научим децата на уважение към духовните и културни ценности, към традициите на българската Православна църква, като им се даде възможност да се докоснат до миналото и да продължат връзката с корените и добродетелите на предците ни. Ангажирането на децата със стойностни за тяхното развитие занимания и прояви е и един от начините да се преодотврати появата на агресия и насилие сред тях.

Проектът „Милосърдие чрез познанието” – 2017/2018 г. премина през три съпътстващи обучителни дейности в Православния детско – юношески културно – просветен център и поредица от събития, даващи публичност чрез представяне на резултатите от тези дейности. По този начин бе споделен призива за милосърдие и духовно възпитание. Продължителността на дейностите беше девет месеца, в периода от  началото на месец септември 2017 г. до края на месец май 2018 г. Катедрален храм ”Св. Неделя” предостави възможност за излагане на резултатите от обучението – изложби, благотворителни базари и други събития. Бяха проведени общо 108 учебни часа разпределени съответно по един и по два пъти седмично, в зависимост от изготвената от педагозите програма: Иконопис – 36 уч. ч., Православни църковни празници – 36 уч. ч. и  Църковнославянски песнопения – 36 уч. ч.

Участниците от проекта /ученици и преподаватели от 20-то ИОУ/ се включиха в Благотворителния Рождественски концерт на 20 декември 2017 г. в Столичния катедрален храм „Св. Мчца Параскева” и в 10-я юбилеен Детски международен фестивал за православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините!” на 11 и 12 май 2018 г., като началото на фестивала бе дадено с откриване на изложбата с произведения на децата /11 май 2018 г./ и църковнославянски акапелни песнопения /12 май 2018 г./. Родителите им активно подкрепиха дейностите по проекта и изказаха своето голямо задоволство от преподавателите: Руска Тошева /религия/, Иванка Бакалова /иконопис/ и Надежда Малинова-Димитрова /църковнославянско песнопение и диригент на хора/. Резултатите показани от техните възпитаници впечатлиха широк кръг от хора, посещаващи Софийските храмове.

С откриването на изложбата на 11 май 2018 г. проектът успешно приключи, но това далеч не бе финал на дейностите на „Милосърдие чрез познанието”. Рисуваните и изработени от децата творби и написани съчинения бяха експонирани в храм „Св. Неделя”, като се обяви дарителска кампания в полза на децата настанени в ЦНСТ – гр. Самоков, които посещават Неделното у-ще към Самоковски манастир „Покров Богородичен”. До 15 юни 2018 г. бяха събрани средства, които предоставихме на Неделното училище за лятната почивка на децата в Шкорпиловци. По този начин  проектът „Милосърдие чрез познанието” прерастна в истинска школа за участниците, които на практика научиха какво е да  даряваш, да си съпричастен и да помагаш на хора в нужда и на деца, лишени от родителски грижи.