Проекти на Фондация “Дарби”


Проекти на Фондация “Дарби”:

„Възпитание в българското училище.
Изграждане на морални ценности и национална идентичност чрез религиозно
образование”
Наименование на организацията:  Фондация  „ДАРБИ”
Единен идентификационен код: 175212228
Адрес на регистрация:Република България, гр. София, община Триадица, 
област София – град, пл. „Македония“, ул. „Алабин “ № 2, ет. 1
Седалище и адрес на управление: гр. София – 1000, пл. „Света Неделя“ 4
тел.: 02 988 03 40
и-мейл: foundation_darbi@abv.bg, foundation@darbi.eu
Управител: Бистра Илиева

Можете да направите дарение по нашата банкова сметка, с което да изразите цялостна подкрепа към общественополезната дейност на Фондация „Дарби“ или да направите дарение под условие, с което да подкрепите наши конкретни инициативи.

       IBAN BG26BPBI79401070657101, BIC  BPBIBGSF в лева Юробанк България. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *