Изложение „В час и извън клас“ на 13 април

 

Фондация Дарби

Основната мисия на Фондация Дарби е да повишава нивото на знания и качеството на образованието, професионалното ориентиране и успешната реализация на младите в България и в чужбина. Като организатор на множество събития, Фондация Дарби открива нови възможности пред младото поколение за продължаващо обучение и образование преди и след гимназиален етап.

Предимствата на „В час и извън клас“

За втора поредна година изложението „В час и извън клас“, организирано от Фондация Дарби ще се проведе на 13 април в Интерпред. Събитието е посветено на училищното образование и извънкласните дейности, като помага на родителите да открият нови възможности за образование и личностно развитие на своите деца.

По време на изложението всеки родител ще има възможност да се запознае с едни от най-утвърдените иновативни училища, както за начално, така и за основно и средно образование. Събитието също така дава яснота за различни видове школи и летни занимални, както и ваканционни програми за деца и тийнейджъри. Утвърдени езикови школи ще представят различни варианти за изучаване на европейски езици, а за любителите на пътешествия ще има повече информация за ваканционните програми в България и чужбина. Ще бъде организирана съпътстваща семинарна програма, в която ще има лекции на актуални теми относно образованието. Родителите и тийнейджърите ще могат да открият нови насоки за развиване на дигитални умения, подготовка на портфолио, възможности за кандидатстудентски курсове по химия и ще се запознаят с възможностите за кариерна ориентация.

Регистрация

Не пропускайте възможността да присъствате, като се регистрирате тук: https://abroad.darbi.eu/events/izlozhenie-v-chas-i-izvan-chas#aktsenti-na-s-bitieto