ВЪЗПИТАНИЕ И МОРАЛ В XXI ВЕК

                                                

ВЪЗПИТАНИЕ И МОРАЛ В XXI ВЕК

СИМПОЗИУМ

ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ ОТ 1-ВИ ДО 12-ТИ КЛАС В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ НА МОН

          20 НОЕМВРИ 2018, СОФИЯ, ЗАЛА „ЕВРОПА” В СГРАДАТА НА КНСБ        

ОРГАНИЗАТОРИ: 

                      БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ – СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” –  ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАТЕХИЗИЧЕСКОТО И РЕЛИГИОЗНОТО ОБУЧЕНИЕ

                 ФОНДАЦИЯ „ДАРБИ”

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

ПРОГРАМА:

20 ноември (вторник)

9:30 часа – Регистрация

10:00 часа – Откриване  Проф. д-р Божидар Андонов – БФ на СУ „Св. Климент Охридски”

10.10 часа – Предметът „Религия” в обучението от 1-ви до 12-ти клас в контекста на   

                        новите концепции и учебни програми на МОН

Лектор:      г-н Коста Костов – Главен експерт в МОН – дирекция „Съдържание на

                                  училищното и предучилищното образование

10.30 часа    Дискусия 

10.45 часа –Представяне на учебните програми по „Религия“ от 1 до 12 клас

                        (А) Учебната програма „Религия  – християнство (православие)”

Лектор:        Доц. д-р Магдалена Легкоступ – ПБФ „Св.св. Кирил и Методий“ В. Търново

                        (Б) Учебната програма „Религия  – неконфесионално”

Лектор:        Проф. д-р Божидар Андонов – БФ на СУ „Св. Климент Охридски

                       Доц. д-р Иван Колев – ФФ на СУ „Св. Климент Охридски

                       (В) Учебната програма „Религия – ислям”

 Лектор:        Проф. д-р Жоржета Назърска от УниБИТ/София

11.15 часа    Дискусия 

11.35 часа    Кафе – пауза

11.50 часа     Допълнителна квалификация  на учители/педагози с възможността

                       да преподават освен основния си предмет и предмета „Религия”

Лектори:      Проф. д-р Александър Омарчевски – Декан на Богословския факултет

                        при СУ „Св. Климент Охридски” и

                        г-жа Емилия Тошева – Държавен експерт – дирекция „Квалификация и

                        кариерно развитие”  на МОН

12.15часа    Дискусия 

  1. 45 часаУчебници, учебни помагала за предмета „Религия” и процедури за

                           одобрение на авторски екипи към издателствата

Лектор:         г-жа Пенка Иванова от МОН – дирекция „Учебници и училищна

                       документация”

13.10  часа    Дискусия 

13.30 часа      Закриване на симпозиума